Potral obitelji Sarić

SARIĆI U MATIČNIM KNJIGAMA
Ovo je učinio

Tomislav Sarić
2007-2009
Sarići u Matičnim knjigama
Ovdje možete pronaći sve Sariće koji su upisani u Marične knjige rođenih u župi Bosansko Grahovo. Zadnja godina koju ću staviti je 1900., a popise dodajem unatrag po godinama. Ukoliko imate pitanje za mlađa godišta od 1900., slobodno me kontaktirajte!

Planovi za budućnost:
Kad završimo sa Maticom rođenih, planiram dodavati matice vjenčanih. Za sada će taj dio morati pričekati.


1884. godina    


Download

1885. godina    


Download

1886. godina    


Download

1887. godina    


Download

1888. godina    


Download

1889. godina    


Download

1890. godina    


Download

1891. godina    


Download

1892. godina    


Download

1893. godina    


Download

1894. godina    


Download

1895. godina    


Download

1896. godina    


Download

1897. godina    


Download

1898. godina    


Download

1899. godina    


Download

1900. godina    


Download